HADROH / HADRAH

BAS MANGKOK JEPARA 60cm
Rp. 950.000,-/pcs

BAS MANGKOK JEPARA 50cm
Rp. 900.000,-/pcs

BAS SEGI DELAPAN JEPARA
Rp. 950.000,-/pcs
BAS SEGI ENAM JEPARA
Rp. 900.000,-/pcs

BAS HABIB SYECH
Rp. 1.200.000,-/pcs
BAS KEONG GRESIK 60cm
Rp. 950.000,-/pcs


BAS TIPIS GRESIK 60cm
Rp. 650.000,-/pcs
BAS TIPIS TOIP 55cm
Rp. 350.000,-/pcs

BAS TEBAL STANDAR 60cm
Rp. 550.000,-/pcsBAS TEBAL STANDAR 50cm
Rp. 750.000,-/pcsBAS TIPIS STANDAR 50cm
Rp. 200.000,-/pcs

HADROH STANDAR
Rp. 190.000,-/pcs
HADROH UKIR JEPARA
Rp. 650.000,-/pcs

HADROH POLOS JEPARA
Rp. 550.000,-/pcs

HADROH GRESIK
Rp. 450.000,-/pcs
KEPAK HADROH GRESIK
Rp. 75.000,-/pcs
HADROH M. YUNUS 30cm
Rp. 300.000,-/pcs

HADROH TOIP 30cm
Rp. 300.000,-/pcs

HADROH VARIASI
Rp. 2.500.000,-/set

HADROH MAPSI
Rp. 2.500.000,-set

3 komentar: